ÖREBRO

Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB
Berglundavägen 9
702 36 Örebro

Verkstad: 019-30 17 66
Reservdelar: 019-30 17 72

Lastvagnsförsäljning
Måndag-fredag 08.00-17.00

Lastvagnsverkstad 
Måndag-torsdag 07.00-00.30
Fredag 07.00-16.00

Reservdelar och butik
Måndag-torsdag 07.00-16.00

Reparationsjour
Volvo Action Service
Öppet dygnet runt, Tel. 020-79 58 27

Drivmedel (Shell ST1) HVO Bettorpsgatan 6, Örebro
öppet dygnet runt

Drivmedel (Shell ST1) Diesel/HVO Berglundavägen 5, Örebro
öppet dygnet runt

Administration

Joakim Lindqvist
VD
Phone: 0155-20 95 58
Mobile: 070-835 61 51
joakim.lindqvist@rejmes.se

Kent Lusth
Controller
Phone: 019-30 17 03
Mobile: 070-516 5 538
kent.lusth@rejmes.se

Servicemarknad

Anders Troedsson
Servicemarknadschef
Phone: 019-30 17 32
Mobile: 0709-28 17 32
anders.troedsson@rejmes.se 

Peo Larsson
Verkstadschef
Phone: 019-30 17 59
peo.larsson@rejmes.se

Kenny Engtröm
Servicemarknadsrådgivare
Phone: 019-30 17 62
Mobile: 0708-58 17 62
kenny.engstrom@rejmes.se

Agne Blomqvist
Kundmottagare
Phone: 019-30 18 58
agne.blomqvist@rejmes.se

Hanna Hellén
Kundmottagare
Phone: 019-30 17 58
hanna.hellen@rejmes.se 

Jasmine Eriksson
Servicekoordinator
Phone:019-301799 
jasmine.eriksson@rejmes.se

Sven Aun
Verkmästare
Phone: 019-30 17 69
sven.aun@rejmes.se

Ants Aun
Garantihandläggare och reklamationsansvarig
Phone: 019-30 17 64
ants.aun@rejmes.se 

Jan Ekmark
Skadeverkmästare
Phone: 019-3017 90
jan.ekmark@rejmes.se 

Patrik Bruhn
Arbetsledare kvällstid
Phone: 019-30 18 70
patrik.bruhn@rejmes.se

Reservdelar

Bengt-Olof Berglund
Reservdelschef
Phone: 019-30 17 74
bengt-olof.berglund@rejmes.se

Tomas Andersson
Reservdelstekniker
Phone: 019-30 18 69
tomas.andersson@rejmes.se

Nils-Olof Almestrand
Reservdelstekniker
Phone: 019-30 17 77
nils.olof.almestrand@rejmes.se 

Jolinn Sköld
Reservdelstekniker
Phone: 019-30 17 87
jolinn.skold@rejmes.se 

Thomas Axelsson
Reservdelstekniker
Phone: 019-30 18 05
thomas.axelsson@rejmes.se 

Försäljning

Kjell Ohlson
Försäljningschef
Phone:
019 -30 17 29
Mobile: 070-207 04 34 
kjell.ohlson@rejmes.se           

Fredric Lund
Säljare
Phone: 019-30 17 28
Mobile: 070-212 17 28
fredric.lund@rejmes.se

Jimmy Karlsson
Säljare
Phone: 019-30 17 26
Mobile: 073-4221735
jimmy.karlsson@rejmes.se 

Peter Nylund
Tjänsterådgivare
Phone: 019-30 17 73
peter.nylund@rejmes.se

Patrik Ennefors
Hyrlast
Phone: 019-301888 
Patrik.ennefors@rejmes.se  

Mekaniker

Rikard Eklund
Mekaniker
Phone: 019-30 18 66 
rikard.eklund@rejmes.se

Ali Jafari
Mekaniker
Phone: 019-30 17 06
ali.jafari@rejmes.se

Anders Wilhelmsson
Mekaniker
Phone: 019-30 18 64
anders.wilhelmsson@rejmes.se

Johan Fredén
Mekaniker
Phone: 019-30 18 60
johan.freden@rejmes.se 

Hassan Arafati
Mekaniker
Phone: 019-30 18 86
hassan.arafati@rejmes.se 

Per-Erik Andersson
Mekaniker
Phone: 019-30 18 87
per-erik.andersson@rejmes.se 

Rida El-Mobader
Mekaniker 
Phone: 019-301798   
rida.el-mobader@rejmes.se

Mikael Sippinen
Mekaniker
Phone: 019-30 18 95
mikael.sippinen@rejmes.se 

Pontus Bodén
Mekaniker
Phone: 019-30 18 75
pontus.boden@rejmes.se 

Viktor Enbgblom
Mekaniker 
Phone: 019-30 18 96
ali.alkhalidi@rejmes.se

Ilija Kantar
Mekaniker 
Phone: 019-301867     
ilija.kantar@rejmes.se

Max Zeludenku
Mekaniker 
Phone:
max.zeludenku@rejmes.se

Oskar Jerringe
Mekaniker 
Phone: 019-301865
oskar.jerringe@rejmes.se

Ali Alkhalidi
Mekaniker 
Phone: 019-30 17 63
ali.alkhalidi@rejmes.se

Linus Siljemyr
Mekaniker
Phone: 019-30 17 12
linus.siljemyr@rejmes.se

Andreas Edberg 
Mekaniker
Phone: 019-301761 
andreas.edberg@rejmes.se

Jakob Idril
Mekaniker 
Phone: 019-301876
jakob.idril@rejmes.se

Emil Viborg
Mekaniker
Phone: 019-30 17 68
emil.viborg@rejmes.se

Hanna Gergi
Fastighet
Phone: 019-301700
hanna.gergi@rejmes.se

Peter Ahlgren-Ärlegård
Mekaniker
Phone: 019-30 18 59
peter.ahlgren@rejmes.se 

Mustapha Seddiki
Mekaniker 
Phone: 019-301881
mustapha.seddiki@rejmes.se