Kurser för ykb

Yrkeskompetensbevis

 

Bokningen är öppen för planerade kurser. Kontakta oss gärna för en personlig lösning. Vi värnar om att inga fordon ska behöva stå stilla.

I Linköping och Norrköping sker utbildningen i egen regi. I Örebro jobbar vi tillsammans med Road Partner.

Delkurs 1

  

Optimering av bränsleförbrukning samt övriga kostnader och miljöaspekter vid körning av tunga fordon.

Delkurs 3

Social lagstiftning, arbetstider och regler vid transport av gods och passagerare med tunga fordon

Delkurs 2c

Lastbil/gods 

Säkerhet, ansvar och bestämmelser för godshantering och personal vid arbete inom transportbranschen.

Delkurs 4

Psykisk och fysisk hälsa för personal inom transportsektorn.

Delkurs 2d

Buss/persontrafik

Säkerhet, bekvämlighet och bestämmelser för passagerare och förare vid arbete med personbefordran.

Delkurs 5

Riskmedvetenhet, arbetsrelaterade olyckor och agerande i krissituationer.

Utbildning som lönar sig

Våra kurser bygger på mångårig forskning och erfarenhet från Volvo och leds av duktiga instruktörer. På utbildningen varvas teori och praktik. Övningsbilarna är utrustade med den senaste bränslebesparings- och säkerhetstekniken. Och alla kurser kan anpassas efter ditt företags specifika behov.

Hoppas vi ses!

Läs mer och boka dina YKB-kurser i Linköping eller Norrköping.

Läs mer och boka dina YKB-kurser i Örebro.